Zpracování
FirmaProduktyFondyFinancePodporaKontaktKlienti

Poradenství 
Analýza 
Zpracování 
Realizace 

v019.gif                   email_1.gif                          telefon_1.gif724 320 197

 

Svým klientům nabízíme zpracování veškeré povinné projektové dokumentace, včetně povinných příloh vztahujících se k jednotlivým Opatřením.

Výstupem této činnosti je komplexně řešený projekt k předání pro čerpání prostředků z jednotlivých dotačních titulů.

Soustava povinných příloh je pro poskytovatele mírně odlišná a proto je nutné bezchybné zpracování pro řádné přijetí celého projektu.

Další nemalou součástí je zpracování žádosti na jednotlivé resorty.

 

[Previous][Up][Next]

Copyright (c) 2004 J.M. comp.

dotace@email.cz