Analýza
FirmaProduktyFondyFinancePodporaKontaktKlienti

Poradenství 
Analýza 
Zpracování 
Realizace 

v087.gif                           email_2.gif                         telefon_1_1.gif 724 320 197

 

Jak už bylo zmínšno v sekci Poradenství, důležitým hlediskem je specifikace projektu, či  záměru žadatele a stanovení manažera projektu.

Naše společnost využívá k řízení projektů tzv. LOGICKÝ RÁMEC

Jedním ze sákladních předpokladů úspěšnosti a vhodného využití příležitosti (nabídka    zdrojů ze strukturálních fondů)  je stanovení takového cíle projektu, který vede ke  

 změně současného stavu

V návaznosti na stanovené podmínky bude našim analytickým oddělením provedena  důkladná analýza jejímž výsledkem bude Studie proveditelnosti.

Jasné stanovení cílů a problémů, nastavení strategie řešení, vymezení dotčených     účasníků projektu, to jsou předpoklady pro úspěšný a fungující projekt.

K tomu je potřeba si uvědomit, že prostředky poskytnuté ze strukturálních fondů budou kontrolovány ještě 5 let po ukončení jejich čerpání.

[Previous][Up][Next]

Copyright (c) 2004 J.M. comp.

dotace@email.cz