EAGGF
FirmaProduktyFondyFinancePodporaKontaktKlienti

 

[Home][Fondy][EAGGF]

 

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond - EAGGF

Fond je zaměřen na podporu zemědělství v horských nebo méně příznivých oblastech, napomáhá mladým farmářùm, ustavení producentských asociací, optimalizaci struktury a kvality zemědělské produkce, rozvoji venkovské infrastruktury, podpora investic do cestovního ruchu, prevence přírodních pohrom, obnova vesnic, ochrana venkovského (kulturního) dědictví, rozvoj a využití lesù, ochrana prostředí a krajiny a finanční řízení.

 

 

 

[1][2][3][4]

Copyright (c) 2004 J.M. comp.

dotace@email.cz