ESF
FirmaProduktyFondyFinancePodporaKontaktKlienti

 

[Home][Fondy][ESF]

 

Evropský sociální fond - ESF

Prostředky tohoto fondu by měly především napomoci integraci nezaměstnaných zejména osob dlouhodobě nezaměstnaných, rychlejšímu zapojení mladých lidí do pracovního procesu, adaptaci pracovníků na prùmyslové změny,  uplatňování stejných  příležitostí  na trhu práce, stabilizaci a dalšímu růstu zaměstnanosti, podpoře lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a dalšímu zkvalitnění vzdělávání  a kvalifikace.

 

 

[1][2][3][4]

Copyright (c) 2004 J.M. comp.

dotace@emai.cz