ERDF
FirmaProduktyFondyFinancePodporaKontaktKlienti

 

[Home][Fondy][ERDF]

 

Evropský fond regionálního rozvoje - ERDF

Prostředky jsou určeny na  investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst, na investice do infrastruktury, do vzdělání a zdraví, rozvoje místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj a na investice zamìřené  na životní prostředí.

 


Copyright (c) 2004 J.M. comp.

dotace@email.cz