Fondy

 

FirmaProduktyFondyFinancePodporaKontaktKlienti

ERDF 
ESF 
EAGGF 
FIFG 

 

penize-pen_1.gif                          email_6.gif                        telefon_1_5.gif  724 320 197

 

Základní přehled strukturálních fondů

Strukturální fondy jsou zaměřeny na snižování rozdílů úrovní rozvoje členských států (jejich regionů) a snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí. Jsou vázány na vlastní podněty členských států a jejich prostředky jsou přidělovány na základě národních rozvojových plánů. Unie na projekty financované ze strukturálních fondů poskytne 35 až 75 % prostředků, zbytek peněz musí žadatel zajistit z veřejných či soukromých zdrojù. V současné době jsou k financování projektů využívány čtyři strukturální fondy.

Národním koordinátorem jsou pro jednotlivé fondy pověřena jednotlivá ministerstva a další organizační složky státu. Poskytovatelem pak je v konečném důsledku koordinátor. Jednotlivé strukturální fondy EU jsou pak zaměřeny na problematiky specifických oborů. Stručný přehled je uveden v dalších odkazech.

Důležitými poskytovateli - koordinátory jsou v našem případě tato ministerstva:

MMR

MPO

MPaSV

Dále jsou koordinátory určeny krajské úřady SROP

 

[Home][Firma][Produkty][Fondy][Finance][Podpora][Kontakt][Klienti]

Copyright (c) 2004 J.M. comp.

dotace@email.cz